خیال
۲۵ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سعید بی همتا

زندگی می کنم
با خیالت
با نگاهت
دستپاچه که می شوم
تمام تنم می لرزد
بوی عطر پیراهنت
هر جا می روم
با من هست
کجایی؟
دلم برای صدایت تنگ شده
تازه می خواستم
لمس دستانت را حس کنم
بی هیچ بهانه ای

شاعر:سعید بی همتا


مطالب پیشنهادی