شعر درد بی نام است ....
۲۴ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات امیرپیام نجفی زاده

بی تو این خانه برایم بوی ظلمت میدهد
سیبِ عشـقِ تو برایم طعـم غربت میدهد
سقف با هـم بودنِ مـا بـر سـرم آوار شـد
راضی ام هر چه خدا از روی حکمت میدهد
این خزان، شهرِ مرا چونان زمستان خفته

شاعر:امیرپیام نجفی زاده


مطالب پیشنهادی