مترسک
۲۳ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات امیر مهرجوئی

رو به دریا
پشت به ساحل
انگار ماهی های بی صدا مهربانترند
و موجهای پرنوا مطمئن تر
به مرجانهای بی ادعا که میرسیم
چه شکایتی مارا از غرق شدن؟
وقتی
دریا گهواره ی دلهای ناآرام است
اما
تکلیف ما چه

شاعر:امیر مهرجوئی


مطالب پیشنهادی