برگرد ای مسافر
۲۳ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد علی جعفریان

برگرد ای مسافر ، رحمی به حال ما کن
تقویم روشنت را ، تقدیم سال ما کن
عهد شباب طی شد در روزگار هجران
ای سرو قد نگاهی بر قد دال ما کن
سیمرغِ قاف ِخضرا ! ، سیمرغ را چو دیدی
چشمی نذر ز رحمت بر زخم

شاعر:محمد علی جعفریان


مطالب پیشنهادی