تصفیه ۴۰ هزار میلیاردی بدهی های دولت از طریق اوراق مالی
۲۱ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

سخنگوی دولت با بیان اینکه اوراق مالی ابزاری مناسب برای تامین مالی است، گفت: از این طریق در سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به پیمانکاران را تصفیه کردیم.

محمدباقر نوبخت با اشاره به وجود حجم بالایی از معضلات و مشکلات در سطح کشور، اظهار کرد: باید قوای مقننه و قضاییه در کنار قوه مجریه به حل مشکلات باقی مانده بپردازند.

نوبخت، با بیان اینکه در رشد ۸ درصدی توسعه سالانه کشور ۲.۵ واحد درصد از محل افزایش بهره وری حاصل می شود، گفت: ۵.۵ درصد مربوط به سرمایه گذاری جدید است که باید در کشور شکل بگیرد تا بتوانیم به یک نتیجه مطلوب برسیم و رشد اقتصادی را احساس کنیم.

نوبخت، با بیان اینکه مالیات تا یک حدی ظرفیت افزایش دارد، عنوان کرد: سهم مالیات را از ۳۳ درصد به ۳۶ درصد در کل منابع افزایش دادیم که با انتقادات واحدهای تولیدی و کسبه مواجه هستیم، اما باید یا راه توقف یا راه حرکت را انتخاب کنیم.

سخنگوی دولت، با بیان اینکه اوراق مالی ابزاری مناسب برای تامین مالی است، افزود: از این طریق در سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به پیمانکاران را تصفیه کردیم. البته این اوراق دارای ۱۷.۵ درصد سود برای پیمانکاران است که امسال دریافت خواهند کرد.

وی اضافه کرد: سال گذشته از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بودجه، ۲۸۳ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرد که معادل ۹۶ درصد است. 


مطالب پیشنهادی