سلام فرمانده من
۲۰ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات خالد دهواری

دلم ز جلمه خوبان تورا طلب کار است
ای شهید حسن تو غم ورنه بسیاراست
سلام به کشور عزتمنده من
سلام به افسر رزمنده من
کنید خود را نثار در راه وطن
سلام به پرچم تابنده من
بریز خون خودرادر

شاعر:خالد دهواری


مطالب پیشنهادی